Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy mają ochotę tworzyć i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. W 2009 zarejestrowaliśmy stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym i od tego czasu jesteśmy aktywni na terenie Mrągowa, Warmii i Mazur, Polski i Europy. 

Staramy się podejmować tematy związane ze sportem, młodzieżą i wolontariatem. Nie jesteśmy klubem sportowym popularyzującym jedną lub kilka konkretnych dyscyplin, sport jest dla nas elementem kultury, dzięki któremu możemy zrobić wiele dobrego. Zmierzamy do tego by być organizacją, która stara się wyznaczać nowe kierunki oraz inspirować innych. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami.

 


Co robimy?

Do 2016 zajmowaliśmy się kilkoma tematami: pracą z młodzieżą, wolontariatem, a konkretnie wolontariatem sportowym, współpracą na poziomie międzynarodowym (a właściwie tworzeniem sieci kontaktów z organizacjami międzynarodowymi o podobnym do naszej organizacji profilu) oraz inkubowaniem innowacyjnych gier (projektów) sportowych, które w sposób niestandardowy wykorzystują sport. O konkretnych działania informujemy na kolejnych stronach.

W praktyce tworzyliśmy przestrzeń edukacji pozaformalnej (tzn. warunki do tego by doświadczać, uczyć się, odkrywać i rozwijać kompetencje). 

Od 2016 postanowiliśmy skupić się na wykorzystaniu naszego doświadczenia, pomysłów i relacji, które przez ostatnie 6 lat stworzyliśmy. W naszych kolejnych działaniach przejawiać będzie się motto, które towarzyszyło nam przez ostatnie lata: "jeżeli coś nie jest pewne, to przynajmniej jest możliwe".

 

Copyright © 2017 MSIS Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
Strona dofinansowana ze środków programu Erasmus+