Nasz przedstawiciel podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy.
Wygląda na to, że naszą działalność doceniają i możemy o niej mówić na tak ciekawych wydarzeniach.

Dziękujemy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zaproszenie!!