Polski Changemake'r

W dniach 3-4 maja Arek Mierkowski z naszego stowarzyszenia został zaproszony do Brukseli na Galę 30-lecia programu Erasmus plus aby odebrać nagrodę-tytuł-wyróżnienie "Europejskiego Changemakera".  Znalazł się on w gronie 32 osób z całej Europy, osób, które zostały wybrane przez Komisję Europejską. Arek  jako jedyny reprezentował Polskę.

18238548_10155319955977533_8885242181002771589_o.jpg