Współpraca z krajami grupy wyszehradzkiej

W roku 2018 rozpoczęliśmy współpracę wspólnie z naszymi partnerami z Czech – INEX-SDA i partnerami z Węgier- OLTALOM Sport Association w projekcie – Utworzenie FAIR PLAY sieci współpracy z krajami z grupy wyszehradzkiej. Projekt będzie miał na celu przede wszystkim budowanie zdolności organizacji młodzieżowych w regionie wyszehradzkim, które wykorzystują sport jako narzędzie edukacji pozaformalnej.

Na zakończenie projektu przewidziany jest międzynarodowy turniej, który odbędzie się na Węgrzech, a co napewno ucieszy naszą młodzież!! :)

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.