Nowy Wymiar Wolontariatu

2016


Na sam początek najlepiej jak sami wolontariusze opowiedzą czym jest dla nich wolontariat...Film powstał w 2016 roku, w ramach projektu Nowy Wymiar Wolontariatu, który realizowaliśmy dzięki współpracy z Fundacją PZU. Projekt był podsumowaniem kilku lat pracy z młodzieżą, zależało nam, by młodzież świadomie uczestniczyła w projekcie. W tym temacie zrobiliśmy obszerne badania. Okazuje się, że młodzież potrzebuje tego typu oferty, bo poznaje siebie i ma możliwość rozwoju.


2013

Film promujący zaangażowanie młodzieży w wolontariat. Powstał w 2013 roku, a wciąż aktualny. Natalia Koptas (dzisiaj Wrzosek) koordynowała udział młodzieży w projekcie "Gramy w radę, damy radę". Autorką filmu jest Lidia Moroz. A w filmie wystąpili: Klaudia Kneć, Karolina Górska, Katarzyna Kaliszuk, Paulina Łangowska, Dominika Paula Brodzik, Klaudia Parciak, Paulina Szablińska, Klaudia Gąsior, Wiktoria Dudziec, Lidia Moroz, Patrycja Wyzga, Mateusz Masny, Bartłomiej Sydor, Mateusz Dudek i Natalia Koptas. Wyjazd do Hagi na zaproszenie organizacji Brandenburgische Sportjugend z Poczdamu i film o wyjeździe pt. Drzewo. Wolontariusze uczestniczyli w turnieju Strassenfussball fuer Toleranz z okazji obchodów dnia Zjednoczenia Niemiec, które odbyły się w stolicy Holandii. Film pokazuje, że młodzież jest bardzo pomysłowa. Film powstał w 2013 roku. Autorką filmu jest: Klaudia Gąsior, a w filmie wystąpili: Klaudia Gąsior, Dominika Paula Brodzik, Bartłomiej Sydor, Michał Haczykowski, Kacper Naumowicz i Natalia Koptas. 


2012MSIS reprezentowało Mrągowo i Polskę podczas EuroCamp, który odbył się w dniach 28.08-02.09.2012 we Wrocławiu. Mieliśmy tutaj 2 reprezentacje: wolontariuszy i drużynę uczestniczącą w turnieju. Lidia Moroz, Krzysiek Durka, Adam Prusaczyk i Klaudia Gąsior, to osoby, które uczestniczyły w turnieju piłki ulicznej, ich liderem był Artur Choma -- wszystkie te osoby są  wolontariuszami stowarzyszenia.

W organizacji całej imprezy zaangażowali byli inni przedstawiciele MSIS: Beata Żukowska, Magda Moroz, Michał Giers, do grupy w późniejszym etapie dołączył Michał Nosek. Organizatorami tego wspaniałego przedsięwzięcia byli: StreetFootballWorld, Volunteers for Sport, UEFA, Komisja Unii Europejskiej. 

Autorem filmu jest Michał Nosek


2011

W dniach 30.09 - 06.10 młodzież ze stowarzyszenia MSIS z Mrągowa, w składzie: Magdalena Moroz , Lidia Moroz , Natalia Kostyrska , Maciej Olender, Paula Rogowska , Kamil Mirosz , Michał Giers, Artur Choma i Beata Żukowska, uczestniczyła wraz z grupą z Niemiec, Austrii i Chorwacji w świętowaniu dnia zjednoczenia Niemiec. Film autorstwa Lidii Moroz.


Wymiana młodzieży "Sport for Changes" - służyła ona edukacji i wymianie międzykulturowej oraz pogłębieniu wiedzy na temat wolontariatu sportowego oraz innowacyjnych projektów sportowych promujących dialog i rozwijających  kompetencje interpersonalne. Projekt zgromadził pięć europejskich organizacji reprezentujących Finlandię, Włochy, Maltę, Niemcy i Polskę. Ten projekt był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej - programu Młodzież w Działaniu"
Autorem filmu jest Michał Nosek

Copyright © 2017 MSIS Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
Strona dofinansowana ze środków programu Erasmus+